En compliment amb el deure d’informació estipulat en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, itineraplus.com en qualitat de titular del lloc web, fa constar:

Propietat del lloc web

 • Nom Comercial: Itinera Plus (Grup *Born *Bike Tours Barcelona)
 • Adreça: Carrer Marquesa N°1, 08003 Barcelona, Espanya
 • Correu Electrònic: info@itineraplus.com
 • Activitat: serveis turístics & culturals

Condicions generals d’ús

El present AVÍS LEGAL d’itineraplus.com regula els drets i obligacions, en relació a l’accés, navegació i utilització de la present Web sense perjudici que itineraplus.com es reservi el dret a modificar, sense previ avís, el seu contingut, sent vigents les que es trobin publicades en el moment de navegació.

Mitjançant la navegació, visualització i ús d’aquesta Web adquireixes la condició d’usuari i per tant implica per part teva l’acceptació expressa de totes les clàusules que indiquem en el present Avís Legal, així com la resta d’advertiments o clàusules específiques que s’estableixin en les diferents seccions per a la contractació, ús de serveis, productes, inscripcions, o seccions de la Pàgina.

Pel que en cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, hauràs d’abstenir-te d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la teva disposició en la Pàgina, procedint a abandonar la mateixa.

Itineraplus.com podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de previ avís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització. No obstant això, en el cas de tancament de la plataforma, es tractarà de retornar tot pagament que s’hagi realitzat per subscripcions anuals no completades.

Propietat intel·lectual i industrial

1.- Tots els continguts del Lloc web (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d’utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat d’itineraplus.com, o dels seus proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part d’aquests, i estan protegits per les normes espanyoles o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut del Lloc web és propietat exclusiva d’itineraplus.com i es troba protegida per la normativa aplicable en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

2.- Tot el programari utilitzat en l’ús i desenvolupament del Lloc web és propietat

d’itineraplus.com o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis de propietat industrial i intel·lectual.

3.- Les marques, rètols, signes distintius o logos que apareixen en el Lloc web són titularitat

d’itineraplus.com i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o en el Lloc web poden ser marques o altres signes distintius registrats dels seus respectius i legítims propietaris.

4.- Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports són propietat d’itineraplus.com, o dels seus proveïdors de continguts, no podent ser objecte de modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l’expressa autorització per part dels titulars d’aquests continguts.

5.- Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts del Lloc web que es realitzi sense l’autorització de *itineraplus.*com, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, les quals, de produir-se, constituiran infraccions dels drets de propietat intel·lectual d’itineraplus.com sancionades per la legislació vigent.

6.- Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

7– El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part seva.

Enllaços o Links

Igual que indiquem anteriorment la nostra pàgina, a més dels enllaços sobre productes, pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Reiterem que les pàgines pertanyents a aquests tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part d’itineraplus.com, per la qual cosa itineraplus.com no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web, ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal o altres que poguessin derivar-se.

itineraplus.com recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús, política de privacitat, avisos legals i/o similars d’aquests llocs.

Qualitat de la pàgina

Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de la Pàgina , itineraplus.com fa el seu millor esforç, però no garanteix la completa

veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels continguts.

La informació continguda en les pàgina s que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

itineraplus.com exclou tota responsabilitat per les decisions que L’USUARI pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.

Política de privacitat i protecció de dades

De conformitat amb el que es disposa per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, totes les dades de caràcter personal facilitats durant la utilització de la nostra pàgina seran tractats de conformitat amb els disposat en la Política de Privacitat que tot usuari ha d’acceptar expressament abans de facilitar dades personals a través dels diferents formularis llocs a disposició en les seccions de la nostra pàgina. itineraplus.com adopta les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal continguts per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats i administra el seu entorn de servidors de manera adequada, tenint una infraestructura *firewall d’estricte compliment.

Podràs exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació remetent un correu electrònic a: info@itineraplus.com, indicant en l’encapçalat: PROTECCIÓ DE DADES.

L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a *itineraplus.*com

Legislació aplicable i jurisdicció competent

El present Avís Legal es troba redactat en castellà, i es troba sotmès a la legislació espanyola vigent, que se serà aplicable en el no disposat en el present en matèria d’interpretació, validesa i execució itineraplus.com i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se. En el cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, itineraplus.com l’Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona, Espanya.

A més de l’Avís Legal de *Itinera Plus, també pots veure: Polítiques de Privacitat

———————————————————————————————

*Politicas de privacitat

Les Polítiques de Privacitat d’itineraplus.com estableixen els termes en què itineraplus.com usa i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris al moment

d’utilitzar el seu lloc web. Estem compromesos amb la seguretat de les dades dels usuaris. Quan li demanem omplir els camps d’informació personal amb la qual vostè pugui ser identificat, ho fem assegurant que només s’emprarà d’acord amb els termes d’aquest document.

Qui som?

 • Nom Comercial: Itinera Plus (Grup *Born *Bike Tours Barcelona)
 • Adreça: Carrer Marquesa N°1, 08003 Barcelona, Espanya
 • Correu Electrònic: info@itineraplus.com

Com s’obtenen les dades?

 • Formulari de contacte
 • Comentaris en els posts
 • Formulari de venda
 • *Envios de mails

Quina informació és recollida?

El nostre lloc web podrà recollir informació personal, per exemple: Nom, adreça de correu electrònica. Així mateix quan sigui necessari i sempre amb el seu consentiment, podrà ser requerida informació específica per a processar alguna reserva o realitzar alguna compra de les nostres activitats oci-culturals.

Ús de la informació

El nostre lloc web empra la informació amb la finalitat de proporcionar el millor servei possible, millorar la seva usabilitat, per a mantenir un registre d’usuaris, de comandes (en cas que aplicació) i millorar els nostres serveis. És possible que siguin enviats correus electrònics a través del nostre lloc amb notificacions i ofertes que considerem rellevants per a vostè, aquests correus electrònics seran enviats a l’adreça que vostè proporcioni i podran ser cancel·lats en qualsevol moment.

Estem compromesos a complir amb el compromís de mantenir la seva informació segura i confidencial sota Les Polítiques de Privacitat d’itineraplus.com.

Quins són els teus drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Per quant temps es conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació.
 • Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.
 • En el cas de la cookies, segons el temps de vigència de les mateixes o la seva definició d’eliminar-les.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part d’itineraplus.com la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Canvis en la Política de Privacitat

itineraplus.com es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, s’anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correu-vos comercials

*Itineraplus.*com no realitza pràctiques de *SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada, així com també sol·licitar la baixa de la subscripció a aquest.